Over René Girard

In de jaren '80 van de vorige eeuw leek het denken van René Girard even uit te groeien tot een hype. Daar is niet veel meer van over, al wordt hij af en toe nog genoemd. Wat Girard te melden had was vooral actueel in de koude oorlog met zijn heilloze wapenwedloop. Sindsdien is zijn werk wat in de vergetelheid geraakt. Grondlegger van een nieuw paradigma in de menswetenschappen is hij niet geworden. Toch heeft hij, met het benadrukken van het belang van nabootsing, zijn bijdrage geleverd. Daarom hier een proeve van de manier waarop destijds over hem gediscussieerd werd (1986)
Lees meer