Zingeving als Machtsmiddel

Recensie
Mensen geven zin aan alles om hen heen, aan het leven en het lijden, maar ook aan alledaagse dingen en gebeurtenissen. Daarmee oefenen zij ook macht over elkaar uit. Macht kan beperkend en onderdrukkend zijn, maar ook verrijkend en stimulerend. Macht is sterk gerelateerd aan verlangen en zingeving. De auteurs, respectievelijk hoogleraar godsdienstsociologie aan de Universiteit Leiden en publicist, geven in dit boek een model om machtsuitoefening door middel van zingeving te herkennen en te analyseren. In de tweede helft van het boek passen zij dit model toe op de thema's leiderschap en religie. De abstracte tekst wordt verlevendigd door tal van illustratieve voorbeelden in grijze tekstkaders. H Stoffels