Vrijzinnigheid als mentaliteit

mbterborg@gmail.com In dit essay verdedig ik de stelling dat vrijzinnigheid moet worden opgevat als een mentaliteit, een tot cultuurgoed gestolde houding, en niet zozeer als een bepaalde set van ideeën die uit een dergelijke houding zou kunnen voortvloeien. Met andere woorden: ik pleit ervoor het begrip vooral in formele en niet zozeer in inhoudelijke zin op te vatten.(2008) Lees meer

De holocaust en het postmodernisme

In de jaren tachtig werd het begrip postmodern plotseling populair. De betovering van het modernisme was voorbij. Tijd voor iets nieuws. Van alle analyses van de postmoderne cultuur is die van de Pools-Engelse socioloog misschien wel de helderste en de m eest diepgravende. Baumans boeken zijn bouwstenen voor de vrijzinnige mentaliteit. Ter gelegenheid van de dodenherdenking 1996 schreef ik een essay over zijn werk. Ook interviewde ik hem. lees verder het interview ....

Lees meer…

Modern/postmodern in het werk van Zygmunt Bauman

In de jaren tachtig werd het begrip postmodern plotseling populair. De betovering van het modernisme was voorbij. Tijd voor iets nieuws. Van alle analyses van de postmoderne cultuur is die van de Pools-Engelse socioloog misschien wel de helderste en de m eest diepgravende. Baumans boeken zijn bouwstenen voor de vrijzinnige mentaliteit. Ter gelegenheid van de dodenherdenking 1996 schreef ik een essay over zijn werk. Ook interviewde ik hem. Lees het essay ....

Lees meer…

Vrijzinnigen hebben de toekomst BOEK

Als we als mensheid de 21ste eeuw willen overleven, dan is een mentaliteit van vrijzinnigheid een absolute voorwaarde. ....

Lees meer…

Mandeville als vrijzinnig denker

De Nederlands-Engelse denker Bernard de Mandeville wordt altijd gezien als een overgangsfiguur of een voorloper van de moderne wetenschap der economie. Hij blijk echter aanmerkelijk meer te zijn. ....

Lees meer…

De terugkeer van de grote verhalen

Hoe kunnen analyses uit de tijd raken en later toch weer een zekere actualiteit krijgen? Het belang van de clash of civilazations werd lang overschaduwd door dat van de attack on the Twin Towers. In een college waagde ik me eens aan een analyse van cultuur op wereldniveau. Dat was twee jaar voor nine-eleven, dat alles leek te veranderen. Nu ligt die gebeurtenis alweer ruim 12 jaar achter ons. Wat is de impact ervan geweest? En wat is nu de waarde van die analyse van destijds? ....

Lees meer…