15. Het Laatste Oordeel

De Bijbel
Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Marcus 13:26

De Koran
'de Masieh, 'Isa, de zoon van Marjam, Gods gezant...God heeft hem tot Zich omhooggebracht en op de opstandingsdag zal hij over hen getuige zijn. 4:157 -159