Waarom Geestelijke Verzorging

Geestelijke verzorging is belangrijk voor het instandhouden, herstellen en versterken van uiterst vitale zingevingsprocessen, zowel bij individuen voor de samenleving als geheel.
Dit boek geeft een bondige analyse van moderne alledaagse zingeving