Vrijzinnigen hebben de toekomst

Download dit boek:
De vrijzinnige stroming binnen het Nederlandse christendom zit in zwaar weer. Volgens velen komt dat doordat de ontkerkelijking als het ware in de vrijzinnigheid zit ingebakken: vrijzinnigen hebben, met hun vrijblijvendheid, de kerk al vaarwel gezegd.

Meerten ter Borg is een ander standpunt toegedaan. Hij ziet vrijzinnigheid als een mentaliteit die bepalend is geweest voor de Nederlandse cultuur en dat ook in de toekomst zal zijn. De 21e eeuw stelt ons voor niet geringe technische en mentale uitdagingen. Over die laatste hoor je maar weinig. In dit boek verdedigt Ter Borg de stelling dat de vrijzinnige mentaliteit de meest geëigende is om de 21e eeuw op een fatsoenlijke manier door te komen.

Prof. dr. Meerten B. ter Borg doceert godsdienstsociologie aan de Universiteit Leiden.
Recensie(s)
Vrijzinnigheid is een houding van openheid en tolerantie jegens anderen. De auteur, hoogleraar godsdienstsociologie aan de Universiteit Leiden, betoogt in dit boek, dat de wereldsamenleving van de toekomst deze houding hard nodig heeft. Ingrijpende processen als klimaatveranderingen, een groeiend tekort aan grondstoffen, massale migratie en financiele crises leiden wereldwijd tot gevoelens van onzekerheid en onbehagen. Zingeving wordt problematisch: waaraan en waarop zou men zich moeten orienteren? Vrijzinnigheid kan daarbij behulpzaam zijn: zij zoekt het midden tussen fundamentalisme en cultuurrelativisme. Een waarde als vrijheid van meningsuiting is uiterst belangrijk, maar dat hoeft niet te betekenen dat alles wat gezegd mag worden, ook gezegd moet worden. Respect voor andere overtuigingen is een even belangrijke vrijzinnige waarde. Men hecht belang aan de eigen traditie, maar staat open voor veranderingen. Zo zoeken vrijzinnigen steeds naar evenwicht. Een boeiend geschreven essay vol prikkelende, tegendraadse gedachten.

Dr. H.C. Stoffels