Uitgewaaierde Eeuwigheid

Het boek Uitgewaaierde Eeuwigheid (LINK) laat zien hoe vanuit één gemeenschappelijk punt verschillende zingevingen uitwaaieren. De twee verfpotten staan voor de gemeenschappelijke basis - Rationaliteit en Verandering. Daarbinnen, van daaruit is van alles mogelijk. Zie het commentaar van Sinterklaas hierop!