Nihilisme en de Franse Sociologische Traditie

Click hier voor download , Nihilisme begrepen als het ontbreken van normen en waarden is een onbestaanbare toestand. Mensen kunnen niet zonder normen en waarden, hoewel deze in tijden van maatschappelijke onrust verzwakt lijken.Dit kan leiden tot melancholie. Het woord Nihilisme is vaak gebruikt om andere weg te zetten met wiens waarden men het oneens is. Zo heeft het begrip Nihilisme een nihilerende functie. Het begrip heeft een functie in de maatschappelijke strijd door de tegenpartij in een kwaad daglicht te stellen. Dit blijkt uit een bestudering van de Franse Sociologische Traditie. Litho Bram van Velde 395