Het Geloof der Goddelozen

Een verkenning van zingeving in uiteenlopende sferen, Kunst, van Gogh, Mondriaan, voetbal als religie, de dood, film. Onbewust blijken een aantal christelijke waarden in geseculariseerd vorm hier mee te spelen.