Home

DEZE WEBSITE HANDELT OVER ZINGEVING. De mens heeft een gebrek aan biologisch oriëntatie vermogen. Hij is daarom genoodzaakt tot voortdurende zingeving, in groepsverband. Zingeving is niet alleen verheven maar vooral ook alledaags. De mens heeft het vermogen om de werkelijkheid en de hem overgeleverde zingeving te overstijgen: transcenderen. Hij heeft een basale behoefte aan de geborgenheid die een bestaand zingevingssysteem hem biedt. Dat vereist evenwicht tussen transcendentie en geborgenheid. De kwetsbaarheid van het zingevingssysteem veroorzaakt, angst, anomie, tenslotte ook levensbedreigende chaos. Het bestaande zingevingssysteem wordt beschermd door handhavingsmechanismen. Het bestaande Westerse zingevingssysteem is gebaseerd op rationaliteit (E3 efficiency en effectiviteit) en streven naar verandering/vooruitgang. Vanuit deze basis waaieren pluriforme individuele zingevingen uit. Zingeving niet alleen mooi/goed maar ook relevant voor het kwaad, bv. haat jegens buitenstaanders/dissidenten kan het eigen zinsysteem versterken. Waar grote behoefte is aan zin hebben wie de begeerde zingeving levert veel macht. Inzicht in de zingevingsmechanismen stelt ons in staat menselijk handelen beter te begrijpen, en ons eigen zingevingssysteem te relativeren, zonder te vervallen in nihilisme.