Home

Dit is de website van Meerten ter Borg 1946-2017 ...Sinds zijn overlijden op 26 december 2017 wordt de site beheerd door marliesterborg@gmail.com ............ Meerten was filosoof en socioloog. Hij was werkzaam aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden, als bijzonder hoogleraar "Niet-institutionele religie in de moderne samenleving" . Meerten ter Borg was als wetenschapper duidelijk een solist, maar hij was ook een geliefde docent en collega, met een aanstekelijk gevoel voor understatement en humor en een geweldige pen. Hij heeft vele studenten en promovendi op weg geholpen en geïnspireerd en laat een heldere en invloedrijke wetenschappelijke erfenis na. Behalve als wetenschappelijk onderzoeker was hij ook publiek intelectueel schrijvend voor een breed publiek. Dit zette hij door na zijn pensionering in een eigen website. Een centraal thema was zingeving. Zijn invalshoek is origineel en tegendraads. Hij past het verheven woord ZINGEVING toe op het alledaagse nivo van de markteconomie. Ook ziet hij ZINGEVING ALS MACHTSMIDDEL De lijst van zijn publicaties kunt U downloaden.