Bankiers van het Verzet

Beeld en foto Frans van der Ven Dit is een initiatief om een standbeeld op te richten voor de Bankiers van het Verzet, Gijs en Wally van Hall. Commentaar en informatie: marliesterborg@gmail.com........... DONATIES WELKOM! rekening no: NL 16 RABO 0149 5803 63 ...... tnv m.l.a ter Borg-Neervoort met vermelding van.................... Gijs en Wally Bedankt!
Gijsbrecht en Walraven van Hall brachten een groot deel van hun jeugd door in Aerdenhout-Bentveld, in Huize Zonnehof. Eerst was het een vakantie huisje, voor de zomers die aan de Amsterdams gracht heet en ongezond waren. In 1920 werd de Zonnehof de permanente residentie van de familie. Ook in volwassenheid keerden de broers vaak terug naar hun ouderlijk huis. Daarom is dit de uitgelezen plek om een beeld te plaatsen. Gekozen is voor een speels serieus beeld die de vitaliteit en verbondenheid van de broers uitstraalt.......... VOOR TOELICHTING DOOR DE KUNSTENAAR

Vvan Hall en het Nationaal Steunfonds

Wally op weg naar het Kennemer lyceum, en in uniform van de Zeevaartschool voor de Zonnehof. Dit monument komt in de voortuin van het Kennemer lyceum in de fvorm van een dijkje.een typisch Hollands symbool voor de geborgenheid en de bescherming die het NSF voor 150.000 mensen bracht in de stormen van de bezetting. In granieten tegels worden met laser technologie foto's gegraveerd. Deze gaan van hun jeugd van Gijs en Wall in de Zonnehof tot aan de executie van Wally. Medewerkers van Gijs en Wally worden in beeld gebracht: Abraham Filippo, Iman Jacob van den Bosch, Dre Gelderblom en Jaap Buijs. De groepen die maandelijks geld ontvingen uit het Nationaal Steunfonds: de Zeemanspot voor gezinnen van zeelui die bij de bezetting buitengaats waren - Joodse onderduikers- stakers van de NS. ....

Lees meer…

Filippo en de Zeemanspot

Kinderen spelen het verhaal van de Zeemanspot. Kapitein Filippo, oprichter van de Zeemanspot Toen de Nazi's ons land binnenvielen waren talloze schepen van Marine en Koopvaardij buitengaats. Zij keerden niet naar de thuishaven maar gingen varen onder Britse vlag. Hun gezinnen in Nederland hoorden jaren lang bijna niets van hun vader of man. Zij maakten zich zorgen toen de Nazi's het de rederijen verboden nog lonen aan de gezinnen uit te keren. Gijs en Wally sloten zich aan bij het initiatief van Kapitein Fillipo om een Zeemanspot op te richten. Daaruit ontvingen zo'n 6000 gezinnen een maandelijkse uitkering, tot aan de bevrijding vier jaar later. Uit het saldo daarvan en met bijdragen van de Koninklijke Marine werd een reddingsboot gebouwd. Daar kun je nu mee varen! www.mrbdezeemanspot.nl ....

Lees meer…

Zonnehof

Zonnehof is het ouderlijk huis van de bankiers van het verzet. Daarom is het passend dat hier hun standbeeld geplaatst wordt. Het komt aan de rand van de tuin, onder de grote beuk. De huidige bewoners, de familie ter Borg, gaat een stuk uit de taxushaag snijden zodat iedereen het beeld vanaf de openbare weg, de Pentislaan, kan bewonderen. ....

Lees meer…

Gongslag door zoon bankier van het verzet

Op 16 september 2019, sloeg Aad, zoon van Walraven van Hall, de bankier van het verzet, op de gong om de beursdag te openen. Met zijn broer Gijs heeft Wally een half miljard euro in het geheim bijeengebracht tijdens de Nazi bezetting. Dit geld werd gedistribueerd naar 150.000 noodlijdende personen over het hele land door koeriersters op de fiets. De noodlijdende gezinnen waren: Gezinnen wiens kostwinner bij de Nazi bezetting buiten gaats was en gingen zeilen voor de Britse Regering. De Nazi's zetten de betaling van hun lonen stop. Ondergedoken Joden. Mannen die de Arbeitseinsatz, het werken in de Duitse oorlogsindustrie weigerden. Gijs en Wally steunden verschillende verzetskranten. Tenslotte steunden zij 30.000 gezinnen van de NS die 7 maanden gestaakt hebben. In deze gigantische operatie werden Gijs en Wally geholpen door verschillende banken en de voorzitter van de Amsterdamse aandelen beurs. Het is symbolisch dat de Vereniging van Nederlandse Banken 10.000 euro beschikbaar stelt om het verhaal van Gijs en Wally in graniet vast te leggen. Locatie Basisschool SAB. Kunstenaar Frans van der Ven. Tekenend is ook dat Maurice van Tilburg, CEO van Euronext de eerste VIP donateur is. Hij zorgt voor de sokkel waardoor het beeld van Gijs en Wally, in de tuin van de Zonnehof, wordt opgetild. DONATIES .... NL16 RABO 0149 5803 63 tnv mla ter borg-neervoort marliesterborg@gmail.com ....

Lees meer…

Iman Jacob van den Bosch

....

Lees meer…

Nationaal Steun Fonds

....

Lees meer…

Jaap Buijs

....

Lees meer…

Adreas Gelderblom

....

Lees meer…