Vincent en Theo van Gogh

Boven:
Brothers - Frères - Broers, Frans van der Ven, 2020, Aerdenhout

Links:
Frères, Zadkine 1963, Zundert,
In deze twee zo verschillende beelden wordt de broederschap uitgebeeld. Broers die elkaar vasthouden in moeilijke omstandigheden. Ze vormen de tegenpool van Cain die in jaloerse woede zijn broer vermoordt. Ook Romulus de stichter van Rome bracht zijn broer Remus om.
De broers van Zadkine en van der Ven steunen elkaarjuist in moeilijkheden.
De beelden van Zadkine en van der Ven hebben een bijna tegengestelde emotionele kleur. Toch doen ze beiden denken aan Vincent en Theo van Gogh. Zadkine verwijst naar de getormenteerde broers die openlijk elkaar schreven over hun melancholie. Hij put zijn inspiratie uit het beeld van De Verwoeste Stad in Rotterdam
Van der Ven laat daarentegen de vreugde van het scheppen zien. Zijn broers zijn verschillend maar vullen elkaar aan.
De figuur links symboliseert het élan, de inspiratie. De rechter figuur is praktischer. Hij geeft zijn broer het concrete houvast. Ze vertrouwen elkaar zozeer dat zij elkaar niet hoeven aan te kijken. Wel houden ze elkaar in het onvoorspelbaar en dreigende bestaan stevig vast. Er is een evenwicht....voor zolang als het duurt. Tenslotte bezwijken ze allebei aan de melancholie, Vincent door suicide, Theo een half jaar later dooreen uitputtende manie. Maar zij, als kunstenaar en mecaenas, boven hun tragisch lot uitgestegen. Zij bleven voortbestaan in de kunst van Vincent waarvoor Theo de voorwaarden schiep, - een inkomen maar vooral begrip en waardering. Theo was voor zijn broer een continue gesprekspartner. Het is dit blijvend verheffend resultaat van de broederschap dat Frans laat zien. Zijn beeld tilt ons op net zoals de schilderijen dat doen.