Maria, Belezen vrouw in Bijbel en Koran

Wie de verhalen uit Koran en Bijbel naast elkaar leest ontdekt een belezen vrouw. Een apocrief verhaal, dat in de Koran terecht gekomen is, verklaart hoe Maria het Woord kon ontvangen. Ze was zelf een vrouw van het woord. Zij leerde lezen in de tempel school in Jerusalem. Die hoogste opleiding was alleen voor jongens toegankelijk, maar Allah had daar iets op bedacht. Toen haar moeder zwanger was overleed haar vader, de priester Imraan. In de veronderstelling dat zij een jongen droeg wijdde zij de vrucht van haar schoot aan Allah. Aan die belofte werd zij gehouden, ook toen het een meisje bleek te zijn. Christelijke schilderijen laten zien hoe Maria als jong meisje de tempel binnenging en door Zacharias ontvangen werd. Ook wordt de volwassen maagd Maria vaak afgebeeld met een boek. Natuurlijk heeft ze haar kennis overgebracht aan haar zoon.
Afbeeldingen: Presentatie van de maagd in de tempel, Tiziano Vecellio, 1534 Maria als klein meisje in het blauw wordt toevertrouwd tot de zorg van de hoge priester Zacharias op de trappen van de tempel in Jerusalem.
Maria leert Jezus lezen. Meester van Basel, 1450
Hoe Maria als meisje in de tempel werd toegelaten wordt verteld in de Koran. Te vinden in KORAN EN BIJBEL IN VERHALEN

"Toen de vrouw van 'Imraan zei:
'Mijn Heer, ik wijd bij gelofte aan U wat in mijn buik is; neem het van mij aan. U bent de horende, de wetende.'
Toen zij haar gebaard had, zei zij:
'Mijn Heer, ik heb een meisje gebaard.'
God wist het best wat zij gebaard had; het mannelijke is niet als het vrouwelijke.
'Ik heb haar Maryam genoemd en ik bid U haar en haar nageslacht te beschermen.'
Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en zorgde ervoor dat zij goed opgroeide en Hij vertrouwde de zorg voor haar aan Zakarijja toe.
Telkens als Zakarijja bij haar in het heiligdom binnenkwam vond hij proviand bij haar. Hij zei: 'Maryam, waar heb jij dit vandaan?'
Zij zei: 'Het komt van God. God geeft levensonderhoud aan wie Hij wil, zonder afrekening.' "
3:35-37