Iman Jacob van der Bosch

Bloemen voor de oprichter van het NSF:
Kleinzoon Iman met producent van de film
waarin hij een belangrijke rol heeft.


Iman Jacob van den Bosch was afdelingsdirecteur van de Philipsfabriek in Eindhoven en actief in het verzet. Samen met Walraven van Hall zette hij het NSF op. Op 18 oktober 1944 werd hij door de SD in Groningen beschoten en gearresteerd. Op 28 oktober kwam hij in Kamp Westerbork terecht en werd hij met vijf anderen gefusilleerd.
Hij staat op het Monument voor de Zeemanspot/NSF in Overveen, Stoopplein 7, dat op 5 mei 2020 werd onthuld.

Beste Marlies, Ellen en Raymond,

Langs deze weg mijn complimenten waarop uiteindelijk het monument tot vorm is gekomen maar vooral ook een mooie plaats heeft gekregen in de tuin van het Kennemer Lyceum. Een mooiere plek is haast niet denkbaar, een plek waar het historisch besef deel uitmaakt van de vorming van jongeren, de toekomstige generatie die dit unieke verhaal van de financiering van het verzet weer kunnen uitdragen naar volgende generaties. De sfeer waarin het plaatsvond doet mij denken aan de foto waarop Walraven en zijn broer Gijs in een vrolijke pose staan voor tuindeuren van 'Zonnehof'. Dank voor de ontvangst en de organisatie,

warme groeten, Iman
Zijn kleinzoon Iman Jacob van der Bosch zegt er dit over: Dit monument probeert op een bescheiden wijze het verhaal te vertellen in beeldvorm van de financiering van het verzet, waaraan twee organisaties ten grondslag liggen, te weten de 'Zeemanspot' en het Nationaal Steun Fonds (NSF). Deze verhalen zijn geschreven door bijna 2000 vrouwen en manen die zich hiervoor met hart en ziel en gevaar voor hun leven hebben ingezet. Het doel van het vertellen van deze verhalen is een blijvende bijdrage te leveren aan het historisch besef van de huidige en toekomstige generaties en het ook voor hen een bron van inspiratie te laten zijn.

Want verhalen uit het verleden, zoals over de bezetting en het verzet, maken onlosmakelijk deel uit van verhalen over het heden en samen maken die weer deel uit van de verhalen van de toekomst. Dat maakt nog eens duidelijk dat niets op zich staat maar alles met alles samenhangt. En dat geldt zowel voor het verhaal van de 'Zeemanspot' als het NSF. Het historisch besef heeft tot doel die samenhangen en verbanden duidelijk te maken voor nu en de toekomst. Dat maakt het tot een groot en kostbaar goed dat we moeten koesteren, want dan heeft het ten volle betekenis en een toegevoegde waarde voor zowel de huidige als toekomstige generaties. Dit monument wil daaraan in al zijn bescheidenheid bijdragen.

De verhalen van de 'Zeemanspot' en het NSF zijn welhaast te mooi om waar te zijn en mogelijk is dat de reden dat die zolang in stilte gehuld zijn gebleven. Met het doorbreken van deze stilte lijkt de tijd rijp deze verhalen ten volle uit de doeken te doen. Want het zijn niet de verhalen van een of enkele personen en evenmin alleen die van een of enkele verzetsorganisaties. Het vertellen van deze unieke verhalen is dan ook meer dan de moeite waard, omdat dit de verhalen zijn van twee verzetsorganisaties ten dienste van en gedragen door mensen uit een onderdrukte samenleving. Organisaties met vertakkingen in alle geledingen van de samenleving, waarin bijna 2000 vrouwen en mannen uit alle geledingen van die samenleving met hart en ziel met elkaar in stilte hebben samengewerkt voor een hoger doel. Wat zij met elkaar delen, evenals al die andere vrouwen en mannen die op de een of andere manier actief zijn geweest in het verzet, is op een inspirerende, korte maar krachtige wijze verwoord in de laatste brief van een van de leidende figuren van het NSF aan zijn jongste zoon:

"Als je in je leven maar een mens hebt kunnen helpen, heb je iets onsterfelijks tot stand gebracht, want over de grenzen van je leven heen blijft dit goede bestaan in degene die je hebt geholpen en diens omgeving; al is jouw naam in die kring al lang vergeten."