Zeemanspot en Nationaal Steun Fonds

Walraven en Gijsbert van Hall hadden een aantal collega's met wie zij samen de leiding hadden over de Bank van het Verzet, het NSF.

Abraham Filippo (links boven) nam het initiatief tot oprichting van de Zeemanspot, bestemd voor gezinnen wiens kostwinnaars buitengaats waren bij de Duitse inval. Zij konden niet naar huis keren. Toen zij voor de Britten gingen varen, beval de Bezetter de Nederlandse reders het betalen van lonen te staken.
Iman Jacob van der Bosch, (rechtsboven) was een huisvriend van Wally. Hij wist hem te winnen voor het ondergrondse bankierswerk.
Hij had de leiding over het Nationaal Steunfonds in Zuidelijk Nederland. Hij werd daar opgepakt, en vrijgelaten dook hij onder in Groningen waar hij het bankieren leidde. Hij werd toch weer gearresteerd en hij werd doodgeschoten in Westerbork, Toen zij in de rij stonden met hun rug naar de Duitse militairen moesten zij een minuut of 10 wachten want een Nazi soldaat moest even iets halen. Vlak voordat het schot viel draaide Iman zich om en riep:
Leve de Koningin.
Andreas Gelderblom (links onder) had de leiding over de Zuidelijke Nederlanden. Toen Eindhoven eerder dan de rest van Nederland bevrijd was ontstond er een nieuw probleem: het disciplineren van de knokploegen. Dit gebeurde door ze op te nemen in de Binnenlandse Strijdkrachten. Hun soldij werd betaald door het NSF.
Eenmaal vergaard moest het geld gedistribueerd worden onder de noodlijdende gezinnen. Dat deden de Koeriersters, meestal op een fiets,(rechts onder). Het geld en de adressen werden achterlaten bij een koerier. Een koerierster kreeg het geld en een lijst van adressen en verdeelde het onder de fietsers. Die gingen met 4 adressen in het hoofd geprent op stap, 4 biljetten van 100 gulden verdeeld en soms ingenaaid in de kleding. Bij en adres aangekomen werd 100 gulden overhandigd tegen een schade formulier ipv een gewone kwitantie, om de bezetter om de tuin te leiden.
Sponsor Nederlandse Vereniging van Banken