Silhouet voor de SAB

Burgemeester Roest van Bloemendaal
schonk dit zilveren silhouet aan
Florentine vad Schreick van de Basisschool SAB
Deze school werd 95 jaar geleden opgericht
door Aat van Hall, vader van Gijs en Wally.
Het is een afgeleide van het bronzen beeld van
gijs en Wally van Frans van der Ven.


Anders dan andere beelden van het verzet die stilstaan bij de dood, bruist dit beeld van het leven.

Aan de linkerzijde van de beeldengroep staat een zuil die moet voorstellen het geld, immers de kern van de Bank van het Verzet.
De linker figuur, Gijs, laat zijn rechterhand daarop rusten, waardoor hij zich en zijn broer in evenwicht houdt. Met zijn linkerhand biedt hij steun aan de rechterfiguur, Wally, die omhoog rijkt om het kind uit de ellende op te tillen.

De beeldengroep rust op een gebogen, licht oplopend pad, dat van effen overgaat in een ruw en scherp oppervlak. De figuren zijn gekleed in het pak, zoals bankiers betaamt.
De linker figuur, Gijs, draagt schoenen. De rechterfiguur ,Wally, gaat blootvoets.
.
Gijs maakt een beschermend gebaar met de rechterhand en kijkt zorgzaam om naar de geld zuil. Terwijl hij toch met zijn linkerhand stevig steun biedt aan iets energieks en spectaculairs.
Toch hoeft hij niet daarnaar te kijken, omdat hij blindelings vertrouwt op zijn broer, die net als hijzelf precies weet wat hij doet. Hieruit spreekt het vanzelfsprekende van hun band, terwijl de twee toch een totaal verschillende energie uitstralen.
Een voorbeeeld bij uitstek van Samen Sterk!

Wally gaat blootsvoets en begeeft zich op een pad vol stekels en scherpe punten. Hiermee wordt het avontuurlijk creatieve van Wally verbeeldt, hij gaat op ongebaande paden- maar ook het gevaar dat past bij zijn rol en karakter. Blootvoets betekent ook kwetsbaar. Hij is tenslotte gefusilleerd.

Wally lijkt moeiteloos met één arm het kind omhoog te houden. Door de weergave van zijn anatomie lijkt omhoog getrokken te worden door het kind, dat staat voor de 150.000 personen door de Bank van het Verzet gered. Uitgebeeld wordt dat de Nood, die Wally op zijn pad vond, hem de kracht gaf en de vastberadenheid die voor zijn heldendaden nodig waren.

Gijs draagt schoenen en bevindt zich op een gladde weg. Zijn rol en karakter is hoe dan ook door te gaan op het gebaande pad. Ook na de dood van zijn broer. Hij kon de financiën van de Bank van het Verzet met alle leningen en uitkeringen tot na de komma verantwoorden. Aller leningen werden door de Regering terugbetaald.