Iman Jacob van den Bosch

IMAN JACOB VAN DEN BOSCH inititaiefnemer en oprichter van het NATIONAAL STEUNFONDS
geerd door zijn kleinzoon Iman jacob van de Bosch en filmproducent Sytze vad Laan. Bloenemdaal, 5 mei 2020
Zijn verhaal wordt verteld door zijn kleinzoon