Gijs en Wally, Bedankt!

Aad van Hall, zoon van Walraven
met Ellen Wurpel van Hall


Hes Dufour van Hall, zus van Gijs en Wally

Haar zoon, Raimond Dufour aan het woord:

lid comité Gijs en Wally Bedankt! neef van Gijs en Wally zoon van Hester Dufour-van Hall. bracht zijn jeugd door in de Zonnehof.

"De drie monumenten voor beide broers zijn een mengeling van familie-achtergrond en hun activiteiten in de oorlog.
Als bewoonster van Zonnehof, het huis waarin ze opgroeiden, werd Marlies ter Borg geboeid door hun leven. Hun ouders hadden rond 1930 hun eenvoudige buitenhuisje laten verbouwen om hun grote gezin van 10 kinderen te huisvesten. Een van hun dochters begeleidde het bouwproces terwijl haar ouders op wereldreis gingen. Een afbeelding toont Zonnehof in een nog grotendeels lege omgeving. Voor dezelfde dochter, die onderwijzeres was, stichtte mijn grootvader de Schoolvereniging Aerdenhout/Bentveld. Zij heeft er vele jaren les gegeven, ook aan mij. Daar komt nu een silhouet van het bronzen beeld in Zonnehof .
Dat beeld breekt met de gangbare vorm van oorlogsmonumenten. Geen bronzen koppen van de broers, of andere somberheid. Dat zou niet met hun karakter hebben gestrookt. Het gezin van mijn grootouders, die ik goed gekend heb, was vrolijk, slordig en warm. Tegelijk was er een serieuze, hartstochtelijke ondertoon.
Vanuit die voedingsbodem kwamen de broers tot hun daden. Voor het beeld had Marlies een speelse foto in gedachten van de 4 broers in de tuin van Zonnehof. Toen beeldhouwer Frans van der Ven met zijn wasmodel kwam waren Marlies, Ellen Wurpel-van Hall en ik (haar paladijnen) meteen verkocht: dat moest het zijn.

Bij het Kennemer Lyceum, waar Wally schoolging, zijn in de 'dijkjes' foto's gegraveerd van episoden uit leven en werk van de broers en het Nationaal Steunfonds. Voor het eerst krijgt het NSF de beeldende aandacht die het zo verdient. Het was voor zover ik kan overzien een voor heel bezet Europa unieke organisatie, die tallozen het leven heeft gered. En dat niet met geweld -wij hebben hier geen bergen of maquis- maar louter door slimheid, durf en improvisatievermogen.

Daarmee heeft ook Marlies de talloze hobbels, tegenslagen en dwaalwegen overwonnen en heeft ze toch maar de drie monumenten voor elkaar heeft gekregen. En dat binnen de recordtijd van krap een jaar. Hulde !"

Ellen Wurpel- van Hall woonde haar hele jeugd tegenover de Zonnehof. In het Comité Gijs en Wally bedankt werkte haar charme en enthousiasme zeer motiverend. Hier is zij zelf aan het woord:

Lieve allemaal, allen die een bijdrage geleverd hebben aan het Gijs en Wally Bedankt! project.

Marlies ter Borg nam ongeveer een jaar geleden het initiatief, om een monument of standbeeld voor de Bankiers van het Verzet te realiseren.

En het was een interessant en leerzaam jaar!

Er waren wat ups en downs, dalen en pieken, en daar door vormde zich het beeld van een trein, met Marlies als locomotief, die ons allemaal meetrok in haar enthousiasme , stomend en puffend op haar doel af.
Dus in de aller eerste plaats een groot woord van Dank voor haar tomeloze energie en wijsheid,

Marlies: Bedankt:!


En haar grootste troef was de ontdekking van Frans van der Ven. De beeldhouwer, die zich ook volledig heeft ingezet, en vele over- uren heeft gemaakt. En als uiteindelijk resultaat drie
Kunstwerken heeft neergezet; een schitterend bronzen beeld van de dansende twee broers, dat komt nog, Het silhouet daarvan is wel klaar. Dan zeer bewerkelijk, de 2 dijkjes, met de foto'ss gelaserd in tegels, en een silhouet.
Met dit drieluik bewijst hij zich als een veelzijdig kunstenaar, die zich volledig in het onderwerp verdiept.

Alle Hulde.

En een drie werf HOERA voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen en het mogelijk heeft gemaakt, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Gemeente vooral Groen, de kleinkinderen van andere leiders van de bank vh verzet,,,,en onze vele sponsors.