Financiering Bank van het Verzet

Het geld voor de noodlijdende gezinnen werd bijeengebracht door te lenen van banken en bedrijven. Deze leningen werden vaak geworven op de rumoerige beursvloer, het moest in het geheim. De voorzitter van de beurs was een steun. Om dit te vieren mocht de zoon van Walraven, Aad, in 2019 met een gong de beurs openen (links boven). Zijn opa Aat was Comissionair van Effecten. HIj trad af als voorzitter van de Vereniging van Effecten handelaren toe de Bezetter opdracht gaf Joodse leden te royeren. Gijs en Wally hadden, dankzij de reputatie van hun vader, genoeg goodwil in de financiele wereld om veel leningen los te krijgen. De Regering in Londen stond, na enige aarzeling, garant voor terugbetaling. Een gewoon bewijs konden de leners niet krijgen want alles moest in het geheim. Daarom werden waardeloze waardepapieren als bewijsstukken gebruikt. Hier een obligatie van de Tsaar, (links onder), waarin vader Aat flink geinvesteerd had. Lenin verklaarde deze echter ongeldig. Deze klap kwam de familie te boven door in 1920 hun Amsterdamse grachtenpand te verkopen, en definitief te verhuizen naar de Zonnehof.

Wally wilde alleen leningen in coupures van 1000 gulden accepteren. Maar toen besloot de Bezetter 1000 gulden biljetten ongeldig te verklaren, (rechts boven). Alle coupures moesten snel worden ingewisseld. Hier ook het nieuwe 1000 biljet dat twee dagen na de Bevrijding werd uitgegeven.
Rechtsonder het financiele stuk dat, 16 keer, door C.W.de Ritter. verwisseld werd in De Nederlandse Bank Het idee kwam van Gijs die zoiets had meegemaakt in de VS woonde. Voormalig DNB voorziiter en directeur van de Rijskpostspaarbank zaten in het complot. Door deze actie, en de medewerking van financiele instellingen om de stukken in geld om te zetten, kon het loon van de treinstakers worden doorbetaald.

Sponsor Nederlandse Vereniging van Banken
uit de blog van Floris Mreijen.

Het verhaal van Van Hall bleef lange tijd onderbelicht maar werd in deze eeuw actiever onder de aandacht gebracht. Er werd een monument ter nagedachtenis van de verzetsactie vlakbij DNB
geplaatst en er kwam een tentoonstelling in het Verzetsmuseum. De educatieve website voor jongeren daarbij is nog steeds in de lucht; http://www.walravenvanhall.nl/.

Een particulier initiatief van Marlies ter Borg, huidige bewoner van het ouderlijk huis van de familie Van Hall in Bloemendaal, zorgde ervoor dat er nu ook daar een eerbetoon aan het bijzondere verhaal is gecreëerd.
Ter Borg gaf kunstenaar Frans van der Ven opdracht tot het maken van een bronzen beeld ter ere van de beide
broers. Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging van Banken het mogelijk gemaakt dat er bij het Kennemer Lyceum in Bloemendaal een klein monument ter herinnering aan het verhaal van het Nationaal Steun Fonds is gecreëerd. Dit monument is eveneens gemaakt door Frans van der Ven. Het verhaal is gegraveerd in zwarte tegels die met elkaar twee dijkjes vormen. Een dijk is het oeroude symbool voor geborgenheid en bescherming tegen de stormen. Dat deed het NSF en zijn mensen; zij gaven 150.000 mensen geborgenheid.
En zo kan dit verhaal verteld blijven worden. Want ook 75 jaar na de bevrijding blijft het van groot belang dat we ons realiseren hoe kwetsbaar onze samenleving is. En dat we hen die in de zwaarst
mogelijke tijden bleven strijden voor onze vrijheid, vaak ten koste van hun leven,