150.000 mensen gered

150.000 mensen zijn door de Bankiers van het Verzet door de oorlog gesleept. Allen mensen die om verschillende redenen geen inkomen hadden. Daar waren vanaf het begin de gezinnen wiens kostwinnaar zich buitengaats bevond bij de Nazi inval op 10 mei 1940. Al gauw kreeg de Nederlandse koopvaardij de opdracht om voor de Britten varen. Een gevaarlijke taak, troepen transport en vervoer van levensmiddelen uit de VS.... Toen werden het de reders in Nederland verboden nog lonen uit te keren. Met name Abraham Filippo sprong hier in met een fonds voor deze gezinnen, de Zeemanspot. Walraven, die zelf gevaren had bij de koopvaardij, was hiervoor te vinden. De gezinnen van de koopvaardij en marine kregen jarenlang geld van het NSF. Dit wordt gesymboliseerd met de reddingsboor, genaamd de Zeemanspot, na de oorlog gebouwd met geld dat van het fonds over bleef.

Later kwamen er ander groepen bij. Onderduikers. Joodse onderduikers die op het punt stonden om zich uit armoede vrijwillig te melden. Het Hebreeuwse woord Liefde staat voor hun maar ook voor de vele andere onderduikers. Mannen en jongens die niet met de Arbeits Einsatz wilden mee doen, die weigerden te gaan werken in de Duitse oorlogsindustrie. Dan allerlei verzetsmensen, ook Gijs en Wally hadden een geheim onderduikadres.

Ook kunstenaars hadden het moeilijk, als zij weigerden lid worden van de Kultuurkamer. Het NSF sprong bij. Bekend is de beeldhouwer Gerrit van der Veen, die ook een drukkerij opzette voor valse persoonsbewijzen. Voor deze groep is daarom een detail weergegeven van het monument dat voor van der Veen in Amsterdam staat. De gebalde vuist van de kunstenaar verzet zich tegen de laars van de Nazi.

Tenslotte de treinstakers die vanaf september 1944 geen loon meer kregen. Zij worden verbeeld door station Bloemendaal in de honger winter. Zelfs de rails zijn door de Nazi's afgebroken.
Sponsor Nederlandse Vereniging van Banken

Donaties welkom:

NL16 RABO 0149580363 tnv mla ter borg-neervoort