Vvan Hall en het Nationaal Steunfonds

Wally op weg naar het Kennemer lyceum, en in uniform van de Zeevaartschool voor de Zonnehof.

Dit monument komt in de voortuin van het Kennemer lyceum in de fvorm van een dijkje.een typisch Hollands symbool voor de geborgenheid en de bescherming die het NSF voor 150.000 mensen bracht in de stormen van de bezetting. In granieten tegels worden met laser technologie foto's gegraveerd. Deze gaan van hun jeugd van Gijs en Wall in de Zonnehof tot aan de executie van Wally. Medewerkers van Gijs en Wally worden in beeld gebracht: Abraham Filippo, Iman Jacob van den Bosch, Dre Gelderblom en Jaap Buijs. De groepen die maandelijks geld ontvingen uit het Nationaal Steunfonds: de Zeemanspot voor gezinnen van zeelui die bij de bezetting buitengaats waren - Joodse onderduikers- stakers van de NS.
Locatie Kennemer lyceum, de school van Wally van Hall.
Onthulling juni 2020